ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 30 กันยายน 2564 ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ผศ.จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2564 แด่ ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ กรรมการบริหารศูนย์ประสานงานฯ และอดีตผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปี พ.ศ. 2551-2554) ณ ห้องประชุมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น