ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ และการประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและผลักดันต้นแบบการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2564 และการประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ “บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติ”  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  โดยการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live