ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการ อพ.สธ. ทุกหลักสูตร จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเลื่อนการจัดอบรมทุกหลักสูตร จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย และจะแจ้งกำหนดการจัดอบรมให้ทราบในภายหลัง กราบขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้