“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

อบรมเสียงตามสายไทบ้าน

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178, 42179 และ 42180